Het Lutterzand is een uniek natuurgebied. Een afwisselend landschap met grillige vliegdennen, grote dennenbomen van verschillende leeftijden, jeneverbesstruwelen en heideveldjes.

  • max. 75 gasten
  • Parkeren op 100 m.
  • Geschikt voor styling op locatie, ceremonie, toost, diner en feest tot 01:00 uur