Een klein paradijs bij de Oostvaardersplassen!

  • max. 100 gasten
  • Parkeren op 300 m.
  • Geschikt voor ceremonie, toost, diner en feest